Vzory smluv zdarma ke stažení

Pro stažení klikněte na tuto ikonu  u příslušné smlouvy nebo dokumentu a po zadání e-mailové adresy Vám bude ihned odeslána zpráva, v jejíž příloze naleznete vybranou smlouvu ve formátu Microsoft® Word.

Faktura, Objednávka

Faktura  nejstahovanější vzory smluv

Objednávka   nejstahovanější vzory smluv

Smlouvy o půjčce a k zajištění a změně závazků

Smlouva o půjčce finančních prostředků  nejstahovanější vzory smluv

Směnka   nejstahovanější vzory smluv

Směnka vlastní

Směnka cizí

Bianco směnka - směnečné vyplňovací prohlášení

Uznání dluhu  

Zástavní smlouva k nemovitosti 

 

Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

 

 

Kupní, směnné a darovací smlouvy na nemovitosti

 

 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - obecná   nejstahovanější vzory smluv

 

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k domu s pozemkem

 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytu

 

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru

 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku

 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví ke komerčnímu objektu

 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k rekreačnímu objektu

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem – obecná

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k domu s pozemkem

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k bytu

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k pozemku

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví ke komerčnímu objektu

 

Darovací smlouva o převodu vlastnictví k rekreačnímu objektu

 

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Smlouva o směně bytu za dům

 

Smlouva o směně domu za dům

 

Smlouva o směně pozemků

 

Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy

 

Smlouvy o budoucí kupní smlouvě  k nemovitostem

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – obecná

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – byt

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – dům

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - komerční objekt

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - nebytový prostor

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – pozemek

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - rekreační objekt

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – obecná

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy -  dům

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – byt

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr.kupní smlouvy – kom. objekt

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – nebyt. prostor

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – pozemek

 

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – rekr. objekt

 

Smlouvy o převodu členských práv a povinností

 

Smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností k bytu

 

Smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností k nebytovému prostoru

 

Smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytu

 

Smlouvy o převodu členských práv a povinností k nebytovému prostoru

 

Nájemní smlouvy k nemovitostem

 

Nájemní smlouva k bytu  nejstahovanější vzory smluv

 

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

 

Výpověď nájmu bytu nájemcem

 

Výpověď nájmu nebytového prostoru nájemcem   

 

Kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce movité věci

 

Kupní smlouva obchodní na dodání zboží

 

Kupní smlouva o prodeji movité věci – obecná

 

Kupní smlouva na prodej automobilu  nejstahovanější vzory smluv

 

Kupní smlouva na prodej motocyklu

 

Plná moc na převod automobilu na dopravním inspektorátu

 

Smlouva o výpůjčce movité věci - obecná

 

Smlouva o výpůjčce movité věci automobilu

 

Smlouvy o dílo

 

Smlouva o dílo - stavba 

 

Zprostředkovatelské smlouvy

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej domu

 

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej bytu

 

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej nebytového prostoru

 

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej pozemku

 

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej komerčního objektu

 

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej  rekreačního objektu

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej domu

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej bytu

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej nebytového prostoru

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej pozemku

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej komerčního objektu

 

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej rekreačního objektu 

 

Zprostředkovatelská smlouva na převod obchodního podílu

 

Smlouva o zprostředkování obchodu

 

Výpověď smlouvy o zprostředkování

 

Smlouvy mandátní, o obch. zastoupení, o vykonání činnosti

 

Mandátní smlouva

 

Smlouva o obchodním zastoupení 

 

Smlouva o ubytováni

 

Smlouva o přepravě nakladu

 

 

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce

 

Pracovní smlouva

 

Dohoda o provedeni práce

 

Dohoda o hmotné odpovědnosti

 

Skončení pracovního poměru dohodou

 

Plná moc

 

Plná moc - obecná

 

 

Ostatní

   

Vzor žaloby k rozhodčímu řízení   

 

kalkulátor poplatků za rozhodčí řízení  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH SPORŮ

RYCHLOST

• jsme schopni rozhodnout spor ve zkráceném řízení již do 1 měsíce od podání žaloby

EFEKTIVNOST

• proti rozhodnutí v zásadě není přípustné odvolání a strany tak nemohou uměle protahovat řízení na roky jako je tomu u klasického soudního řízení.

ÚSPORNOST

• rozhodčí řízení je v závislosti na hodnotě sporu až o polovinu levnější než soudní řízení

NEFORMÁLNOST

• rozhodčí řízení probíhá především v písemné formě a na základě stručných a přehledných procesních pravidel

OKAMŽITÁ VYKONATELNOST

• rozhodčí nález je exekučním titulem s okamžitou možností vést výkon rozhodnutí na dlužníkaINFORMACE

o probíhajících řízeních:

PŘIHLÁŠENÍ